Dịch vụ taxi Taxi tại Romania, Neamț, Târgu Neamt

Romania, Neamț, Târgu Neamt, GPS: 47.2047,26.3594

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Taxi tại địa chỉ: Romania, Neamț, Târgu Neamt / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Taxi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Romania, Suceava, Vatra Dornei

Romania, Iași

Romania, Harghita, Toplița

Romania

Romania, Iași