Dịch vụ taxi Taxi Aeroport tại Armenia

Armenia, GPS: 40.1527,44.4004

Điện thoại: +37460430000

Website: http://www.aerotaxi.am

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Taxi Aeroport tại địa chỉ: Armenia / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Taxi Aeroport hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Lep`siowsi p`oghots`, 9

Armenia, Ararat Province, Arbat, village

Điện thoại: +37460430000

Website: http://www.aerotaxi.am

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Armenia, Ararat Province, Arbat, village

Điện thoại: +37441771100

Website: http://www.shuttleservfice.am

Armenia, Ararat Province, Masis

Armenia, Ararat Province, Masis

Armenia, Ararat Province, Masis