Dịch vụ taxi Taxi Qanaker tại Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, GPS: 40.2195,44.5396

Điện thoại: +374 10 28 95 88

Website: http://taxikanaker.am

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Taxi Qanaker tại địa chỉ: Armenia, Yerevan / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Taxi Qanaker hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Lep`siowsi p`oghots`, 9

Armenia, Ararat Province, Arbat, village

Điện thoại: +37460430000

Website: http://www.aerotaxi.am

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Armenia, Yerevan

Giờ mở cửa: 24/7

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +374209588

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +37410289588

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +374209588