Dịch vụ taxi Uber Pickup Spot - Terminal 5 tại Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Diriyah

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Diriyah, GPS: 24.9428,46.7104

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Uber Pickup Spot - Terminal 5 tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Diriyah / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Uber Pickup Spot - Terminal 5 hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\