Dịch vụ taxi Wakasafri tại Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, GPS: 5.846,-55.1806

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi Wakasafri tại địa chỉ: Suriname, Paramaribo / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi Wakasafri hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Suriname, Paramaribo, Kasabaholoweg, 72

Điện thoại: 430646

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, Tourtonnelaan, 142

Điện thoại: +597 1690

Website: http://www.tourtonnestaxi.com

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo