Dịch vụ taxi YU TAXI 2 tại Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Vojvodina, Subotica, GPS: 46.1,19.6679

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi YU TAXI 2 tại địa chỉ: Serbia, Vojvodina, Subotica / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi YU TAXI 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Hungary, Great Plain and North, Szeged, Viztorony ter, 2

Điện thoại: +36 80 822 222 , +36 30 282 2222 , +36 20 982 2222

Website: http://www.szeged-tempotaxi.hu/

Serbia, Vojvodina, Bajmok, village

Serbia, Vojvodina, Subotica

Hungary, Great Plain and North, Szeged

Điện thoại: +36 62 333 333, +36 62 480480, +36 20 3480 480, +36 20 393 3333, +36 30 3 480 480

Website: http://www.radiotaxi-szeged.hu/

Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Vojvodina, Bajmok, village