Dịch vụ taxi YU TAXI tại Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Vojvodina, Subotica, GPS: 46.0994,19.6637

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: taxi YU TAXI tại địa chỉ: Serbia, Vojvodina, Subotica / 13369 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến taxi YU TAXI hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Hungary, Great Plain and North, Szeged, Viztorony ter, 2

Điện thoại: +36 80 822 222 , +36 30 282 2222 , +36 20 982 2222

Website: http://www.szeged-tempotaxi.hu/

Serbia, Vojvodina, Bajmok, village

Serbia, Vojvodina, Subotica

Hungary, Great Plain and North, Szeged

Điện thoại: +36 62 333 333, +36 62 480480, +36 20 3480 480, +36 20 393 3333, +36 30 3 480 480

Website: http://www.radiotaxi-szeged.hu/

Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Vojvodina, Bajmok, village