Ga tàu hỏa Abatxolo tại Tây Ban Nha, Basque Country, Portugalete

Tây Ban Nha, Basque Country, Portugalete, GPS: 43.3143,-3.0136

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Estación de Abatxolo

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ga tàu Abatxolo tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Basque Country, Portugalete / 111257 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ga tàu Abatxolo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, Basque Country, Portugalete

Tây Ban Nha, Basque Country, Portugalete

Tây Ban Nha, Basque Country, Portugalete

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Basque Country, Sestao

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Basque Country, Portugalete