Ga tàu hỏa Adamstown tại Úc, New South Wales, Newcastle

Úc, New South Wales, Newcastle, GPS: -32.9338,151.7199

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ga tàu Adamstown tại địa chỉ: Úc, New South Wales, Newcastle / 111257 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ga tàu Adamstown hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Úc, New South Wales, Newcastle

Úc, Newcastle

Úc, New South Wales, Newcastle

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Úc, New South Wales, Newcastle

Úc, New South Wales, Newcastle

Úc, New South Wales, Newcastle

Hỗ trợ xe lăn: No