Ga tàu hỏa Madagascar

64 đối tượng
bộ lọc

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Ambatondrazaka

Madagascar, Ikongo

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Ikongo

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Amboasary, village

Madagascar, Vakinankaratra, Ambohimandroso

Madagascar

Madagascar, Vakinankaratra, Antsirabe

Madagascar, Vakinankaratra, Antsirabe

Madagascar, Matsiatra Ambony, Alakamisy Ambohimaha

Madagascar, Matsiatra Ambony, Sahambavy, village

Madagascar, Vakinankaratra, Sambaina, village

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Ikongo

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Ampasimpotsy, village

Madagascar, Matsiatra Ambony, Fianarantsoa

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Ranomafana, Ifanadiana

Madagascar, Manakara

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Manakara

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Morarano-Chrome

Một ga tàu hỏa là một điểm tham chiếu tiện lợi trong mọi khu vực đông dân cư, và là điểm khởi đầu truyền thống trong hành trình của du khách với các danh thắng địa phương. Một khi bạn đã biết vị trí và số điện thoại của một ga tàu hỏa tại tại Madagascar, bạn có thể lập kế hoạch cho các lộ trình du lịch độc lập mà không phải lo lắng về việc mua vé, tìm chỗ ở tạm thời, và các chi tiết phức tạp khác trong lịch trình.\