Ga tàu hỏa Peru

106 đối tượng
bộ lọc

Peru, Lima

Peru, Lima

Website: http://www.lineauno.pe

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Peru, Lima

Website: http://www.lineauno.pe

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Peru, Lima

Website: http://www.lineauno.pe

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Peru, Lima

Website: http://www.lineauno.pe

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Peru, Lima

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Peru, Lima

Website: http://www.lineauno.pe

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Peru, Lima

Website: http://www.lineauno.pe

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Peru, Apurímac, San Miguel, village

Peru, Junín, Jauja

Một ga tàu hỏa là một điểm tham chiếu tiện lợi trong mọi khu vực đông dân cư, và là điểm khởi đầu truyền thống trong hành trình của du khách với các danh thắng địa phương. Một khi bạn đã biết vị trí và số điện thoại của một ga tàu hỏa tại tại Peru, bạn có thể lập kế hoạch cho các lộ trình du lịch độc lập mà không phải lo lắng về việc mua vé, tìm chỗ ở tạm thời, và các chi tiết phức tạp khác trong lịch trình.\