Ga tàu hỏa Kosovo

37 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Peja (03), Lutogllavë, village

Kosovo, District of Mitrovica (02), Llozishtë, village

Kosovo, District of Prishtina (01), Drenas

Kosovo, District of Mitrovica (02), Mitrovica

Kosovo, District of Mitrovica (02), Kamenicë, village

Kosovo, District of Mitrovica (02), Prelluzhë, village

Kosovo, District of Peja (03), Pavllan, village

Kosovo, District of Ferizaj (05), Ferizaj

Kosovo, District of Mitrovica (02), Zvečan

Kosovo, District of Peja (03), Budisalc, village

Kosovo, District of Prishtina (01), Drenas

Kosovo, District of Ferizaj (05), Han i Elezit

Kosovo, District of Prishtina (01), Lipjan

Kosovo, District of Prishtina (01), Lipjan

Kosovo, District of Mitrovica (02), Soqanicë, village

Kosovo, District of Peja (03), Peje

Kosovo, District of Mitrovica (02), Vushtrri

Một ga tàu hỏa là một điểm tham chiếu tiện lợi trong mọi khu vực đông dân cư, và là điểm khởi đầu truyền thống trong hành trình của du khách với các danh thắng địa phương. Một khi bạn đã biết vị trí và số điện thoại của một ga tàu hỏa tại tại Kosovo, bạn có thể lập kế hoạch cho các lộ trình du lịch độc lập mà không phải lo lắng về việc mua vé, tìm chỗ ở tạm thời, và các chi tiết phức tạp khác trong lịch trình.\