Ga Đồng Đăng

Train Station
0.0
Dựa trên 2 đánh giá

Đánh giá

An
Andreas H
47 month ago
The Chinese border guards are cute.
mk
mky 👾
84 month ago
The Chinese border guards are scary as all fuck.
  • Đồng Đăng, Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Vietnam, GPS: 21.94287,106.69773