Ga tàu hỏa Thessaloniki Railway Station tại Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki, GPS: 40.6451,22.9292

Điện thoại: +30 231 051 7517

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ga tàu Thessaloniki Railway Station tại địa chỉ: Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki / 111257 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ga tàu Thessaloniki Railway Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki

Hỗ trợ xe lăn: No

Hy Lạp

Hỗ trợ xe lăn: No

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki, Siemensstrasse, 28

Điện thoại: +30 2310 517 517

Hy Lạp, Macedonia - Thrace, Thessaloniki

Hỗ trợ xe lăn: No