Ga tàu hỏa Uzboý tại Turkmenistan

Turkmenistan, GPS: 40.1316,55.5752

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ga tàu Uzboý tại địa chỉ: Turkmenistan / 111257 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ga tàu Uzboý hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Balkan Region, Gyzylgaya

Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan, Balkan Region, Jashan

Turkmenistan, Balkan Region, Jashan

Turkmenistan, Balkan Region, Gyzylgaya