Ga tàu hỏa NIshi-Aritaeki tại Nhật Bản, Saga Prefecture, Arita

Nhật Bản, Saga Prefecture, Arita, GPS: 33.2099,129.85

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Wikipedia: https://ja.wikipedia.org/wiki/西有田駅

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ga tàu NIshi-Aritaeki tại địa chỉ: Nhật Bản, Saga Prefecture, Arita / 111257 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ga tàu NIshi-Aritaeki hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Saga Prefecture, Arita

Nhật Bản, Saga Prefecture, Imari

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Saga Prefecture, Arita

Nhật Bản, Saga Prefecture, Imari

Nhật Bản, Saga Prefecture, Imari

Nhật Bản, Saga Prefecture, Arita