Ga tàu hỏa Uozumi tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi, GPS: 34.6964,134.906

Website: https://www.jr-odekake.net/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Wikipedia: https://ja.wikipedia.org/wiki/魚住駅

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ga tàu Uozumi tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi / 111257 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ga tàu Uozumi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, trạm xe buýt, thuê ô tô, chia sẻ xe, trạm xăng, đỗ xe, taxi or tàu điện ngầm\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Harima

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi