Bản đồ thế giới ngoại tuyến miễn phí
Tìm đường đến mọi nơi trên thế giới!
Các tính năng của Maps.me
Bản đồ độc lập, chi tiết và miễn phí với tính năng điều hướng từng bước
Bản đồ thế giới miễn phí
Thiết kế lộ trình
Tìm kiếm trong số hàng triệu địa điểm
Tìm kiếm và đặt phòng khách sạn
Lưu địa điểm yêu thích
Thông tin về tình hình ùn tắc giao thông
Hãy thử ngay!
90 million travelers from around the world trust us