Bảo tàng Algérie

152 đối tượng
bộ lọc

Algérie, Médéa, Medea

Algérie, Sétif (tỉnh), Sétif

Algérie, Tipaza, Cherchel

Algérie, Laghouat

Algérie, Biskra, El Kantara

Algérie, Oran

Điện thoại: +213 41 403 781

Website: http://www.oran-dz.com/

Algérie, Tipaza

Giờ mở cửa: 09:00-17:00

Algérie, Tlemcen, Remchi

Algérie, M'Sila, Bou Saada

Algérie, Souk Ahras

Algérie, Oran

Algérie, Constantine

Algérie, Tamanrasset, Abalessa

Algérie, Algiers, Casbah

Algérie, Ghardaia

Algérie, Mila, Ferdjioua

Algérie, Tizi Ouzou, Igefilen, village

Algérie, Tlemcen

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Algérie.\