BẢN ĐỒ1
ngoại tuyến
SỐ

Maps.me — không chỉ là ứng dụng, đây còn là bạn đồng hành trong mọi cuộc phiêu lưu của bạn

Tải về bản đồ, chọn lộ trình của bạn và sẵn sàng bước vào một hành trình tuyệt vời

Dẫn đường

Tải về bản đồ, chọn lộ trình của bạn và sẵn sàng bước vào một hành trình tuyệt vời

MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web