Ki-ốt

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Namibia, Erongo, Usakos

Giờ mở cửa: Mo-Thu 07:00-18:00 & Friday & Sunday 07:00-20:00 Sat 07:00-18:00

Namibia, Erongo, Usakos

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Giang Tô, Dương Sơn

Trung Quốc

Trung Quốc, Hải Nam, Nankun

Cape Verde, Cidade dos Mosteiros

Namibia, Erongo, Walvis Bay

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \