Đại học và tổ chức giáo dục Ukraina

879 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Kirila i Mefodiia vulitsia, 8

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Alchevs'kikh vulitsia, 48б

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Iuriia Gagarina prospekt, 187

Website: http://www.hepu.edu.ua/

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Alchevs'kikh vulitsia, 44

Website: http://khntusg.com.ua/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Kirila i Mefodiia vulitsia, 6

Ukraina, Lviv (tỉnh), Cherkasy, village

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv, Peremogi prospekt, 95а

Điện thoại: +38 (0462) 671-099

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Soborna vulitsia, 39

Website: http://law.sumdu.edu.ua/

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Uzhhorod, Kapitul'na vulitsia, 26

Website: http://www.uzhnu.edu.ua/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Mikhaila Grushevs'kogo vulitsia, 4

Ukraina, Kiev, Mikoli Raievs'kogo vulitsia, 36

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Ukraina? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\