Bưu điện Campuchia

85 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Kandal, Sa'ang

Campuchia, Kandal, Khum Teuk Vil, village

Campuchia, Kandal, Sa'ang

Campuchia, Mondulkiri, Sen Monorom

Campuchia, Ratanakiri Province, Banlung

Campuchia

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Reang, village

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-05:30

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Chas, village

Campuchia, Kep

Campuchia, Kampong Thom, Stueng Saen

Campuchia, Kampong Cham

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-12:00, 14:00-17:00

Campuchia, Kratie

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Kandal, Khum Teuk Vil, village

Campuchia, Kandal, Khum Koh Khsach Tonlea, village

Campuchia, Kandal, Sa'ang

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Campuchia.\