Phòng khám

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Điện thoại: 0590 29 38 45

Điện thoại: +68940821649

Website: https://www.orl-tahiti.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo,PH 14:00-17:30; Tu-We,Fr,PH 07:30-17:30; Sa,PH 07:30-12:30

Santa Rosaweg, 64-4

Điện thoại: +5999 736 5504

Điện thoại: 4623550

Website: https://m.facebook.com/

Giờ mở cửa: Mo-We,Fr 07:00-12:00, 14:00-17:00; Th 07:00-12:00

Rue du Général de Gaulle, 40 Rés. Eu Golf

Điện thoại: 0590884193

Giờ mở cửa: Mo-Th 08:00-19:00; Fr 14:00-19:00

Điện thoại: 0590884242

Website: http://cabinetdugolf.fr

Giờ mở cửa: Mo-Fr 00:00-24:00

Bạn đang tìm kiếm một phòng khám tốt ở, mà ở đó bạn có thể được khám bởi một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, làm xét nghiệm và được tư vấn? Chúng tôi đã tập hợp một cơ sở dữ liệu khổng lồ với các địa chỉ, số điện thoại, website và thông tin mới nhất về các bệnh viện, trạm phát thuốc và phòng khám ở tất cả các quốc gia trên thế giới.\