Nhà nghỉ Thụy Sĩ

402 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Soleura, Hochwald, village, Auf der Hollen, 1

Website: http://www.rheinbundhaus.ch/

Thụy Sĩ, Bern, Meienried, village, Dorfstrasse, 1c

Điện thoại: +41 32 351 24 07

Website: http://www.beikaesers.ch

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Sĩ, Bern, Meiringen, village, Alpbachstrasse, 17

Website: http://www.simons-herberge.ch/

Thụy Sĩ, Grisons, Chur, Welschdorfli, 19

Điện thoại: +41 79 532 21 87

Website: http://www.viva-hostel.ch

Thụy Sĩ, Giơ-ne-vơ

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \