Hộp đêm Romania

180 đối tượng
bộ lọc

Romania, Prahova, Breaza, Strada Republicii, 21

Điện thoại: +40 724 232 823

Website: http://www.icecube.ro

Giờ mở cửa: Fr-Sa 22:00-04:00

Romania, Constanza, Constanța

Romania, Buzău

Romania, Bucharest

Romania, Prahova, Azuga, Strada Sorica, Lot 3

Romania, Constanza, Constanța

Romania, Bucharest, Strada Postalionului, 35

Romania, Bucharest

Giờ mở cửa: Fr-Sa 10:00-05:00

Romania, Harghita, Gheorgheni

Romania, Harghita, Gheorgheni

Romania, Dolj, Craiova

Romania, Bucharest

Romania, Timiș, Timișoara

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Brassai Samuel, 12

Hỗ trợ xe lăn: No

Romania, Bucharest

Website: http://www.boa-beatofangels.com

Giờ mở cửa: Fr-Sa 23:00-06:00

Romania, Bucharest

Romania, Brăila, Aleea Cinematografului, 5

Website: http://clubchandelier.ro/

Romania, Arad

Bạn có muốn biến đêm của mình thành một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc của âm thanh, ánh sáng và nhịp điệu, bạn có từng mơ về việc chiến đấu trên bàn bi-a? Hãy duyệt qua danh mục các hộp đêm tại tại Romania trên website chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập những thông tin đầy đủ nhất về các cơ sở giải trí tốt nhất trên thế giới! Bạn có thể quy định một khoảng tiêu chí tìm kiếm đa dạng, bao gồm theo khu vực, thành phố và quốc gia, hoặc bạn có thể thả ghim trên bản đồ. \