Nhà thờ 4611686023669834956 tại Ukraina, Ternopil (tỉnh), Dorofiivka, village

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Dorofiivka, village, GPS: 49.5542,26.2067

Mệnh giá: roman catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 4611686023669834956 tại địa chỉ: Ukraina, Ternopil (tỉnh), Dorofiivka, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 4611686023669834956 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Volochysk

Mệnh giá: orthodox

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Staromischyna, village

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Movchanivka, village

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Skoryky, village

Mệnh giá: orthodox

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Dorofiivka, village

Mệnh giá: orthodox

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kamianky, village