Nhà thờ St. Irini tại Hy Lạp

Hy Lạp, GPS: 36.2719,27.9034

Mệnh giá: greek orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. Irini tại địa chỉ: Hy Lạp / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. Irini hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox

Giờ mở cửa: 24/7

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox

Giờ mở cửa: 24/7

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox