Nhà thờ Centro Parroquial de San Pascual tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez, GPS: 40.0272,-3.5969

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Centro Parroquial de San Pascual tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Centro Parroquial de San Pascual hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez

Điện thoại: +34 918 91 79 66

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Aranjuez