Nhà thờ Christian Apostalic Church tại Malawi, Nsanje, Makhanga

Malawi, Nsanje, Makhanga, GPS: -16.4984,35.2031

Mệnh giá: pentecostal

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Christian Apostalic Church tại địa chỉ: Malawi, Nsanje, Makhanga / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Christian Apostalic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Malawi, Nsanje, Makhanga

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Nsanje, Khasu, village

Mệnh giá: baptist

Malawi, Nsanje, Chiombedza, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Nsanje, Chiombedza, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Nsanje, Khasu, village

Mệnh giá: catholic

Malawi, Nsanje, Khasu, village

Mệnh giá: pentecostal