Nhà thờ Church of the Sacred Heart tại Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge

Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge, GPS: 50.2846,-3.778

Mệnh giá: roman catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Church of the Sacred Heart tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Church of the Sacred Heart hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge

Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge

Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge

Mệnh giá: evangelical

Vương quốc Anh, Anh, Kingsbridge