Nhà thờ City Blessing Churches Berkat Bagi Bangsa tại Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok, GPS: -6.402,106.8215

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ City Blessing Churches Berkat Bagi Bangsa tại địa chỉ: Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ City Blessing Churches Berkat Bagi Bangsa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok, village, Pemuda, 70

Mệnh giá: protestant

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok, village

Mệnh giá: reformed

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok, village, Pemuda, 62A

Mệnh giá: protestant

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok, village

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok, village

Mệnh giá: protestant

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Depok, village, Jalan Kenanga, 28

Mệnh giá: protestant