Nhà thờ Montenegro

187 đối tượng
bộ lọc

Montenegro, Podgorica

Mệnh giá: catholic

Montenegro, Lepetane, village

Mệnh giá: catholic

Montenegro, Lubnice, village

Montenegro, Kotor

Montenegro, Šavnik

Mệnh giá: orthodox

Montenegro, Herceg Novi

Mệnh giá: catholic

Montenegro, Donji Murici, village

Mệnh giá: orthodox

Montenegro, Budva

Mệnh giá: roman catholic

Montenegro, Kotor

Montenegro, Kotor

Mệnh giá: serbian orthodox

Montenegro, Budva

Mệnh giá: orthodox

Montenegro, Kotor

Mệnh giá: roman catholic

Montenegro, Pljevlja

Montenegro, Podgorica

Mệnh giá: orthodox

Montenegro, Miločer, village

Mệnh giá: orthodox

Montenegro, Perast, village

Mệnh giá: greek orthodox

Montenegro, Rozaje

Montenegro

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Montenegro? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\