Nhà thờ Hàn Quốc

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Hàn Quốc, Gyeonggi, Namyangju

Hàn Quốc, Jeju (tỉnh), Seongsan-ri, village

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Incheon

Hàn Quốc, Seoul

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan

Hàn Quốc, Chungcheong Bắc, Yongmong-ri, village

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Chungcheong Bắc, Naeseongni, village

Hàn Quốc, Daejeon

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Deokpo, village, seongsanro, 184-24

Mệnh giá: presbyterian

Hàn Quốc, Seoul, Gangseo-gu

Hàn Quốc, Gyeonggi, Gajwa-dong, village

Hàn Quốc, Gyeonggi, Goyang

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Geochang

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Haemi-myeon

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeongsang Nam, Naeseo-eup

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Hàn Quốc? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\