Nhà thờ trong thị trấn Hjørring, Đan Mạch

8 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Mệnh giá: baptist

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Website: http://www.catharinae.dk/

Mệnh giá: lutheran

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Mệnh giá: seventh day adventist

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Hjørring (Bắc Jutland), Đan Mạch? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\