Nhà thờ Guernsey

30 đối tượng
bộ lọc

Guernsey, Alderney, St Anne

Mệnh giá: methodist

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, The Bridge, village

Guernsey, Alderney, St Anne

Mệnh giá: anglican

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Guernsey, Saint Peter Port

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Guernsey? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\