Nhà thờ Mông Cổ

19 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Giờ mở cửa: Su 11:00-12:30

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mệnh giá: catholic

Mông Cổ, Ulaanbaatar, B.Dorzhiin gudamzh, 34а

Mệnh giá: evangelical

Mông Cổ, Selenge, Хөтөл

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Điện thoại: 88088400

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mệnh giá: catholic

Mông Cổ, Selenge, Хөтөл

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Điện thoại: 88077110

Mệnh giá: protestant

Mông Cổ, Khovd

Mệnh giá: baptist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Mông Cổ? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\