Nhà thờ trong làng Heusden, Hà Lan

3 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, North Brabant, Heusden, village

Mệnh giá: lutheran

Hà Lan, North Brabant, Heusden, village

Website: https://www.hervormdegemeenteheusden.nl/

Mệnh giá: PKN

Hà Lan, North Brabant, Heusden, village

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Heusden (North Brabant), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\