Nhà thờ trong thành phố Leiden, Hà Lan

37 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.hooglandsekerk.com

Mệnh giá: protestant

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiden, Steenschuur, 19

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, South Holland, Leiden, Pieterskerkhof, 1A

Điện thoại: 0715137764

Website: http://www.pieterskerk.com

Mệnh giá: protestant

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.apgen.nl

Mệnh giá: Apostolisch Genootschap

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: lutheran

Hà Lan, South Holland, Leiden

Mệnh giá: protestant

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Leiden (South Holland), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\