Nhà thờ trong làng Lent, Hà Lan

2 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Gelderland, Lent, village, Pastoor van Laakstraat, 30

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Gelderland, Lent, village

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Lent (Gelderland), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\