Nhà thờ trong thị trấn Männedorf, Thụy Sĩ

5 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Zürich, Männedorf, Liebeggasse, 7

Mệnh giá: methodist

Thụy Sĩ, Zürich, Männedorf

Mệnh giá: protestant

Thụy Sĩ, Zürich, Männedorf

Mệnh giá: evangelical

Thụy Sĩ, Zürich, Männedorf, Hasenackerstrasse, 13

Mệnh giá: roman catholic

Thụy Sĩ, Zürich, Männedorf, Blattengasse, 31

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Männedorf (Zürich), Thụy Sĩ? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\