Nhà thờ trong làng Minusio, Thụy Sĩ

5 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village, Via Brione, 1

Mệnh giá: catholic

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Mệnh giá: roman catholic

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Mệnh giá: catholic

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Thụy Sĩ, Tesino, Minusio, village

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Minusio (Tesino), Thụy Sĩ? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\