Nhà thờ Sudan

16 đối tượng
bộ lọc

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Mệnh giá: anglican

Sudan, White Nile State, Kosti, Sudan

Sudan, River Nile State, Shendi

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Mệnh giá: protestant

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Mệnh giá: catholic

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Mệnh giá: coptic

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Mệnh giá: anglican

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Mệnh giá: coptic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Sudan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\