Nhà thờ Tchad

76 đối tượng
bộ lọc

Tchad, Logone Oriental, Lycée, village

Tchad, Logone Oriental, Goré

Tchad, Logone Occidental, Moundou

Mệnh giá: pentecostal

Tchad, Mayo-Kebbi Est, Tikem, village

Tchad, Logone Oriental, كوندجالا Kondjala, village

Tchad, Logone Oriental, Kouloulou, village

Mệnh giá: protestant

Tchad, Logone Oriental, Goré 2, village

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Mệnh giá: protestant

Giờ mở cửa: Su 07:30-12:00

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Mệnh giá: protestant

Tchad, Logone Oriental, Goré

Mệnh giá: protestant

Tchad, Logone Occidental, Moundou

Mệnh giá: evangelical

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Mệnh giá: roman catholic

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Mệnh giá: roman catholic

Tchad, Moyen-Chari, مولا Moula, village

Mệnh giá: protestant

Tchad, Mandoul, Moissala

Mệnh giá: catholic

Tchad

Mệnh giá: catholic

Tchad, Logone Oriental, Salongo, village

Mệnh giá: protestant

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Tchad? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\