Nhà thờ trong thị trấn Aviemore, Vương quốc Anh

4 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Scotland, Aviemore

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Aviemore

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Aviemore

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Aviemore

Mệnh giá: presbyterian

Giờ mở cửa: Mar-Nov Su[2] open "2nd Sunday of Month, March to November"

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Aviemore (Scotland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\