Nhà thờ trong thị trấn Daventry, Vương quốc Anh

6 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Daventry

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Daventry

Vương quốc Anh, Anh, Daventry

Mệnh giá: jehovahs witness

Vương quốc Anh, Anh, Daventry, London Road, 32

Mệnh giá: roman catholic

Vương quốc Anh, Anh, Daventry

Vương quốc Anh, Anh, Daventry

Mệnh giá: methodist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Daventry (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\