Nhà thờ trong thành phố Ripon, Vương quốc Anh

10 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Mệnh giá: free church

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Mệnh giá: anglican

Giờ mở cửa: easter-Sep 12:00-16:00

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Website: http://www.riponcathedral.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Website: http://www.riponcathedral.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Ripon

Mệnh giá: anglican

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Ripon (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\