Nhà thờ Gereformeerde Kerk tại Hà Lan, Gelderland, Putten

Hà Lan, Gelderland, Putten, GPS: 52.2593,5.6051

Điện thoại: +31 341 354029

Website: http://gk.kerknetputten.nl

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Gereformeerde Kerk tại địa chỉ: Hà Lan, Gelderland, Putten / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Gereformeerde Kerk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Gelderland, Putten

Hà Lan, Gelderland, Putten

Điện thoại: +31 341 353583

Mệnh giá: protestant

Giờ mở cửa: Su 08:30+; Su 10:00+; Su 18:45+

Hà Lan, Gelderland, Putten

Mệnh giá: jehovahs witness

Hà Lan, Gelderland, Putten

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Gelderland, Putten

Điện thoại: +31 341 354029

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Gelderland, Putten