Nhà thờ 基督教堂 tại Trung Quốc, Giang Tô, Thạch Kiều

Trung Quốc, Giang Tô, Thạch Kiều, GPS: 31.9552,118.4569

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 基督教堂 tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tô, Thạch Kiều / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 基督教堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tô, Thạch Kiều

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Quảng Tây, Longchong, village

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc

Trung Quốc, An Huy, 倪兴, village

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc

Mệnh giá: catholic