Nhà thờ Katedralia Orthodokse Shen Dhimitri tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7039,19.9563

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Katedralia Orthodokse Shen Dhimitri tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Katedralia Orthodokse Shen Dhimitri hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: greek orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Berat